Ukraine, Kiev, Tsentralʹnyy derzhavnyy istorychnyy arkhiv Ukrayiny m. Kyyiv (TDIAK Ukrayiny) - ?. 228. Kolektsiya rukopysiv z istoriyi, nauky, literatury i mystetstva (1568-1918) оп. 1, спр. 93а

Identifiant Medium/Arca

100077323

Identifiant ARK

ark:/63955/md902z110z02  Lien vers le manuscrit

Type de document

manuscrit

Création / modification de la fiche

Date de création : 14/09/2017 14:11

Date de modification : 14/09/2017 14:11