Ukraine, Lwów, Bibl. Zakladu Narodowego im. Ossolinskich, Polska Akademia Nauk - Fonds principal