Royaume-Uni, London, British Library - King's MS

10 résultat(s)

Filtrer par

Royaume-Uni, London

14e s.-15e s. (ca. 1395-1400)
Bible

Royaume-Uni, London

15e s. (1490-1540)
Heures à l'usage de Sarum

Royaume-Uni, London

15e s. (1431)
HOMERUS EPICUS, Ilias

Royaume-Uni, London

15e s. (seconde moitié)
HORATIUS, Carmina ; Epodes ; Epistulae ; Sermones ; etc.

Royaume-Uni, London

15e s. (après 1470)
JUVENALIS ; PERSIUS